Giỏ hàng

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Quay trở lại cửa hàng

Xem thêm sản phẩm


-9%
350.000 320.000
Mã sản phẩm: PKTT - 35

-6%
1.550.000 1.450.000
Mã sản phẩm: LCG - 130

-3%
1.700.000 1.650.000
Mã sản phẩm: PKTT - 31

-17%
350.000 290.000
Mã sản phẩm: CCM - 01

-12%
330.000 290.000
Mã sản phẩm: CCM - 04

-3%
350.000 340.000
Mã sản phẩm: CCM - 03

-6%
350.000 330.000
Mã sản phẩm: CCM - 02

-7%
430.000 400.000
Mã sản phẩm: CHM - 03

-16%
350.000 295.000
Mã sản phẩm: CHM - 01

-3%
350.000 340.000
Mã sản phẩm: CHM - 02

-3%
1.650.000 1.600.000
Mã sản phẩm: PKTT - 33

-9%
1.750.000 1.600.000
Mã sản phẩm: PKTT - 34

Longchimdep.net nhận sản xuất tất cả loại lồng chim cao cấp như lồng chào mào,lồng chòe than,lồng họa mi,lồng chim khuyên,lồng chim yến,lồng chim khướu,lồng tiểu mi,lồng chim đa đa,lồng chim cu gáy,lồng chim sơn ca…Với chất liệu tre già,trúc cật được sử lý mối mọt và được sản xuất bởi nghệ nhân và thợ lành nghề của chúng tôi, tạo ra những sản phẩm mang tính nổi bật và bền mãi..


-8%
850.000 780.000
Mã sản phẩm: LK - 97

-2%
600.000 590.000
Mã sản phẩm: LK - 99

-9%
550.000 500.000
Mã sản phẩm: LBC - 01

-3%
1.500.000 1.450.000
Mã sản phẩm: LK - 43

-10%
1.660.000 1.500.000
Mã sản phẩm: LHM - 171

-8%
490.000 450.000
Mã sản phẩm: LCG - 03

-5%
2.950.000 2.800.000
Mã sản phẩm: LK - 24

-10%
390.000 350.000
Mã sản phẩm: LCG - 116

-6%
1.650.000 1.550.000
Mã sản phẩm: HQ - 01

-6%
1.650.000 1.550.000
Mã sản phẩm: LK - 55

-11%
1.350.000 1.200.000
Mã sản phẩm: LK - 112

-5%
1.950.000 1.850.000
Mã sản phẩm: LK - 72

Tab content


Liên hệ
Mã sản phẩm: LCM - 239

Liên hệ
Mã sản phẩm: LCM - 238

Liên hệ
Mã sản phẩm: LCK - 19

-9%
1.700.000 1.550.000
Mã sản phẩm: LHM - 210

-11%
1.750.000 1.550.000
Mã sản phẩm: LHM - 209

Liên hệ
Mã sản phẩm: LCC - 78

Liên hệ
Mã sản phẩm: LCK - 12

Liên hệ
Mã sản phẩm: LCG - 140

Liên hệ
Mã sản phẩm: LCG - 139

Liên hệ
Mã sản phẩm: LK - 103

-5%
1.100.000 1.050.000
Mã sản phẩm: LCG - 137

Liên hệ
Mã sản phẩm: LCC - 76

Longchimdep.net nhận sản xuất tất cả loại lồng chim cao cấp như lồng chào mào,lồng chòe than,lồng họa mi,lồng chim khuyên,lồng chim yến,lồng chim khướu,lồng tiểu mi,lồng chim đa đa,lồng chim cu gáy,lồng chim sơn ca…Với chất liệu tre già,trúc cật được sử lý mối mọt và được sản xuất bởi nghệ nhân và thợ lành nghề của chúng tôi, tạo ra những sản phẩm mang tính nổi bật và bền mãi..