Cách thuần sâu đầu đỏ nhanh nhất

Khoảng thời gian đầu anh em trùm kín áo lồng, sau đó để nơi vắng vẻ tốt nhất để ở dưới bóng cây, lùm cây… Khoảng 3 ngày sau các bác hé dần dần áo lồng ra cho đến khi chim quen. Sau đó chuyển chim đến nơi có nhiều người qua lại và hạ dần độ cao xuống để chim được tiếp xúc và dạn dần, thời gian cụ thể như sau

  • Sau 02 ngày, bắt đầu mở 1/3 áo lồng, vẫn treo nguyên vị trí cũ, tránh di chuyển
  • Ngày kế tiếp, vén thêm 1/2 áo lồng
  • Ngày kế tiếp, vén thêm 3/4 áo lồng
  • Một tuần sau, vén hẳn áo lồng lên, chim vẫn để nguyên vị trí cũ

Sau khoảng 4 ngày, chim dạn hơn và ăn uống được bình thường, anh em bắt đầu trộn cám với sâu hoặc trứng kiến chung 01 cóng. Để đầu đỏ quen dần mùi cám.

Cách thuần sâu đầu đỏ nhanh nhất

Tiếp theo anh em bỏ bớt đi 1 cóng sâu và thay vào đó là cóng cám. Dần dần chim sẽ quen với cám. Sau 1 khoảng thời gian nữa khi chim đã chị ăn uống bình thường, lúc này anh em tạm coi như là đã thành công trong bước thuần sâu đầu đỏ. Anh em theo dõi web để tham khảo kinh nghiệm chăm sóc chim sâu đầu đỏ phần sau nhé

Chúc anh em thuần hóa chim sâu đầu đỏ thành công